Revizie Gaz

Termeni si conditii app.reviziegaz.ro

 Cuprins:

 1. Prevederi generale.
 2. Definiții.
 3. Funcționalități oferite de aplicația web.
 4. Înregistrarea Clientului și a Operatorului.
 5. Plăți, prețuri, oferte și perioada contractuală.
 6. Informații cu caracter personal și confidențialitate.
 7. Limitarea răspunderii.
 8. Forță majoră.
 9. Modificări și actualizări.
 10. Dispoziții finale.

 

 

 

 1. Prevederi generale.

 

 

Aplicația online disponibilă la adresa www.app.reviziegaz.ro (“RevizieGaz”) este deținută și administrată de ILENI TUDOR ALEXANDRU PFA, cu sediul profesional în Sat Magura Ilvei, Comuna Măgura Ilvei, numărul 210, apartament 4, județ Bistrița-Năsăud, email reviziegaz@gmail.com, înmatriculată la Registrul Comerțului Bistrița-Năsăud sub nr F6/227/06.07.2020, avand Cod Unic de Înregistrare 42730906.

 

Termenii și Condițiile de față se adresează Utilizatorului și reglementează utilizarea tuturor produselor și servicilor oferite de RevizieGaz. Acesta cuprinde drepturile și obligațiile părților care decurg din sau sunt în legătură cu Contractul de Colaborare încheiat între RevizieGaz și Client.

 

UTILIZAREA APLICAȚIEI ONLINE REVIZIEGAZ IMPLICĂ FAPTUL CĂ AȚI ACCEPTAT TERMENII ȘI CONDIȚIILE PREZENTATE ÎN ACEST DOCUMENT. DACĂ NU DORIȚI SĂ FIȚI LIMITAT DE ACEȘTI TERMENI SI CONDITII SAU DACĂ NU SUNTEȚI DE ACORD CU EI, NU UTILIZAȚI SITE-UL.

 

 1. Definiții.

 

“Site-ul nostru”, “Aplicația online”, sau “Aplicația web” se referă la site-ul web www.app.reviziegaz.ro și toate paginile asociate cu acesta.


“Noi”, ”RevizieGaz” se referă la persoana fizica autorizată “ILENI TUDOR ALEXANDRU PFA”. “Nouă” sau “al nostru” se va interpreta corespunzător.


“Clientul” este o persoană juridică sau o persoană fizică autorizată având ca domeniu de activitate instalarea, repararea, verificarea periodică a centralelor termice/electrice sau a instalațiilor de gaz, care se va folosi de site-ul nostru prin intermediul Operatorilor.


Contractului de Colaborare” este contractul încheiat între Client și RevizieGaz, unde se stipulează cedarea dreptului de utilizare și condițiile de colaborare.


“Operatorul” este o persoană delegată de Client pentru a folosi aplicația online.


“Login” corespunde adresei  de email care este configurată de noi cu ajutorul căreia Operatorul poate accesa aplicația.


“Parola” este o înșiruire de caractere, aleasă pentru început de noi, apoi modificată de Operator, cu ajutorul căreia Operatorul poate accesa aplicația.


“Credentialele de acces” se referă la Login și Parola împreună.


“Calendar” se referă la lista, sub formă de grid (ordonată cronologic după ziua săptamânii și oră), afișată Operatorului în cadrul aplicației, cu ajutorul căreia poate vizualiza/modifica/adăuga activitățile zilnice (comenzile).


“Comanda” se referă la fiecare înregistrare din Calendar, care ajută Operatorul să își desfășoare activitatea pe site-ul nostru.


“Baza de date” reprezintă întregul volum de date (comenzi, valori auxiliare, login si parole) stocat pe un serviciu terț de către aplicația online.


“Clienți ai Operatorului” se referă la persoanele fizice sau juridice (deținători sau administratori de Centrale Termice/Electrice sau instalații de gaz) care colaborează cu Operatorul.


Utilizator este orice persoana care folosete aplicatia web (Client sau Operator).


Fișa de gaz” este o entitate salvată în baza de date la care Operatorul poate asocia Comenzi.


Date Centrala” se referă la datele specifice unei anumite centrale termice/electrice sau instalații de gaz.


Documente auxiliare” sunt acele fișiere online, de obicei Google Spreadsheet sau Google Docs, în care aplicația web adaugă sau modifică informațiile la care Operatorul sau Clientul au acces.


“T&C” prescurtare de la Termeni și Condiții și se referă la articolul de față.

 

 1. Funcționalități oferite de aplicația web.

 

3.1 În cadrul aplicației online Utilizatorul poate să beneficieze de următoarele funcționalități:

 1. Adăugarea/modificarea/ștergerea de comenzi.
 2. Vizualizarea comenzilor dintr-o anumită perioadă.
 3. Vizualizarea listei de Clienți ai Operatorului.
 4. Deschiderea și vizualizarea Fișelor de Gaz.
 5. Vizualizarea comenzilor la scadență.
 6. Generarea de documente specifice Comenzii.
 7. Modificarea parolei.
 8. Deschiderea și vizualizarea documentelor auxiliare, precum Anexa 4 și Anexa 6.

 

3.2 Pentru adăugarea/modificarea/ștergerea unei comenzi operatorul trebuie să deschidă formularul asociat comenzii și să introducă datele corecte despre Comandă.

 

3.3 La inițierea unei noi Comenzi pentru un Client existent al Operatorului - pentru care se selectează o adresă introdusă anterior în sistem, datele despre centrală se autocompleteaza și pot fi modificate ulterior.

 

3.4 Managementul Fișelor de Gaz înseamnă:

 1. Crearea Fișei de Gaz, în momentul în care se generează documentul cu cererea aferentă.
 2. Activarea Fișei prin deschiderea formularului de activare și introducerea numărului Fișei și data.
 3. Având o Fișă de Gaz activă, aceasta se asociază Comenzilor de tipul Revizie Gaz sau Verificare Gaz, doar dacă Datele Centralei se completează în perioada în care Fișa este activă.
 4. Fișa de Gaz devine inactiva atunci cand Operatorul introduce data de finalizare in formularul Fisei.

 

3.5 Pe baza Comenzilor înregistrate de Operator se pot genera și descarca diferite documente necesare desfășurării activității Operatorului, precum: contracte predefinite dintre Client/Operator și Clientul Operatorului, fise de activitate și Anexe necesare Operatorului. Aceste documente sunt predefinite de noi, iar, la cerere, se pot modifica sau adauga (putandu-se aplica taxe sumplimentare, in functie de intelegerea partilor).

 

3.6 Documentele Auxiliare precum listele din Anexa 4 și Anexa 6 pot sa fie accesate doar dacă Operatorul sau Clientul are un cont valid de gmail, și oferă acceptul necesar pentru a lucra cu documentele respective. Ele pot sa fie accesate din contul Google Drive din secțiunea “Partajate cu mine” sau direct cu ajutorul linkurilor din aplicație.

 

3.7 RevizieGaz își asumă dreptul de a modifica, elimina sau adaugă functionalitati sau conținut în aplicația web fără a notifica în prealabil Clientul/Operatorul, ca și parte a angajamentului nostru de îmbunătățire a serviciilor.

 

 1. Înregistrarea Clientului și a Operatorului

 

4.1 Pentru a accesa aplicația web, Operatorul are nevoie:

 1. Să obțină un Login și o parola de la noi, sau sa își creeze un cont direct din aplicatie, pe care le introduce în formularul de autentificare.
 2. Sa inteleaga si sa accepte Termenii și Condițiile vizibile și pe pagina de autentificare.

 

4.2 Credentialele de acces se obțin în urma unei înțelegeri dintre Client și noi, pe baza unui abonament lunar, dacă nu se stipulează, printr-un contract, altfel.

 

4.3 Operatorul poate sa modifice Parola, accesand opțiunea Parola Uitată din formularul de autentificare. Astfel va primii un email, pe adresa de Login, cu un link unde i se va cere să introducă nouă parola.

 

 1. Plăti, prețuri, oferte și perioada contractuala.

 

5.1 Cedarea drepturilor de utilizare ale aplicației web către un Client/Operatori se face pe baza unui abonament lunar plătit (sau pe o alta perioada, specificată în Contractul de Colaborare) de către Client. Cedarea Dreptului de utilizare nu implica cedarea Drepturilor de Autor al aplicației web sau a Codului Sursa.

 

5.2 Prețul poate sa difere de la un Client la altul și se stabilește în prealabil în funcție de numărul de Operatori, volumul de muncă estimat al Operatorului, campanii promoționale sau alte oferte.

 

5.3 Se pot percepe taxe suplimentare, la cererea Clientului, pentru diferite prestări de servicii precum importul/exportul bazei de date din/în alt format sau pentru implementarea unor functionalitati specifice.

 

5.4 Plata se face pe baza unei facturi fiscale trimise de noi Clientului, prin transfer bancar în contul precizat pe factura sau prin alte metode de plata puse la dispoziție. Termenul de plată este de 20 zile de la comunicarea facturii. Comunicarea facturii se realizează prin email. Data la care se consideră că factura a fost comunicată este data la care noi am trimis emailul conținând factura, indiferent dacă Clientul/Operatorul a luat la cunoștință de conținutul emailului sau al facturii.

 

5.5 Accesul la aplicație este permis doar după validarea și acceptarea plății. Următoarea factură va fi trimisă după 30 de zile sau în funcție de perioada de facturare stabilita in prealabil cu Clientul. Accesul la aplicația web este restrictionat automat după o perioada de 20 de zile de la comunicarea facturii, dacă aceasta nu a fost plătită.

 

5.6 Accesul la aplicație se oferă pe 30 de zile, dacă nu se specifica altfel într-un contract.

 

5.7 Termenii și condițiile stipulate în acest document se aplica și în cazul în care dreptul de utilizare este cedat Clientului gratuit pentru o perioada prestabilita. Dacă Clientul nu dorește să continue colaborarea cu noi, accesul la aplicația web va fi întrerupt, iar ca și consecință Clientul/Operatorul nu v-a mai avea acces la datele introduse prin intermediul aplicației.

 

5.8 Clientul poate să se retraga oricand din contract cu conditia de a specifica acest lucru in scris, printr-un mail, cu 30 de zile inaine, dar fără a i se returna suma plătită pentru ultima perioada facturata.

 

5.9 Dacă Clientul dorește încetarea colaborării cu noi ne rezervam dreptul de a șterge datele și Comenzile introduse de Clientul/Operatorul în cauză, in termen de 30 de zile de la data incetarii contractului de colaborare.  Încheierea unui nou contract cu același Client nu îi conferă acestuia dreptul de a solicita încărcarea pe cont a bazei de date deținute/formate în temeiul relaților contractuale anterioare.

 

 

5.10 Dacă o Parte Terta (Google, serviciul de hosting, domeniu sau o altă entitate) își încetează activitatea sau din alte motive pierdem colaborarea cu ei ori din alte motive motive, accesul la aplicație nu mai este posibil sau întrerupt, rambursarea ultimei sume achitate in baza facturii nu este posibila. Orice derogare de la prezenta clauza este permisa numai cu acordul expres si scris al nostru. În acest caz, RevizieGaz nu este responsabil de pierderile financiare sau de pierderea datelor Clientului și ale Operatorului.

 

5.11 RevizieGaz își rezerva drepturile de a-si selecta clientii sau de a se retrage din  contract dacă considera ca Operatorul sau Clientul folosesc aplicația web abuziv sau defectuos. Denunțarea unilaterală a contractului are loc fără somație și punere în întârziere și fără intervenția instanțelor de judecată, respectiv fără a acorda explicații suplimentare și fără a restituii prestațiile deja achitate de către Operator sau Client.

 

 1. Informații cu caracter personal și confidentialitate.

 

6.1 Aplicația web stochează următoarele date cu caracter personal.

(1) Pe de o parte sunt salvate datele Clientului și ale Operatorului: nume, prenume, datele de identificare a societății comerciale a Clientului, date de contact (telefon, email), date necesare autentificarii în aplicația web (email, parola).

(2) Pe de alta parte sunt salvate datele personale ale Clienților Operatorilor: nume, prenume, date de identificare a societăților (în cazul persoanelor juridice), date de contact (email, telefon) și informații specifice legate de centralele termice/electrice și de instalațiile de gaz sau alte informații necesare funcționării aplicației web.

 

6.2 Datele cu caracter personal din categoria 6.1 (1) sunt folosite doar pentru buna funcționare a aplicației web, adică pentru identificarea Operatorului sau completarea diferitelor documente generate. Acestea nu vor fi transmise către entități terțe.

 

6.3 Datele cu caracter personal din categoria 6.1 (2) aparțin Clientului. Noi avem doar responsabilitatea de a le stoca pe o baza de date terta securizata, la care avem acces doar noi sau Clientul/Operatorul prin intermediul aplicației web. În cazul unor breșe de securitate ale părților terțe sau ale noastre nu ne asumăm răspunderea pentru pierderea/modificarea, totala sau parțială sau pentru accesul neautorizat a altor entități la datele respective. RevizieGaz încredințează Operatorului obligația de a obține consințământul Clientului cu privire la prelucraera datelor cu caracter personal ale acestuia din urmă.

 

6.4 Datorită faptului că datele stocate de aplicația web, din categoria 6.1 (2) aparțin Clientului/Operatorului, el are răspunderea sa informeze persoanele fizice sau juridice cărora li se vor stoca datele despre acest aspect și sa le ceara un acord semnat prin care isi dau consimțământul ca datele lor sa fie stocate de aplicația web. Noi nu ne asumăm nicio răspundere în cazul în care persoana în cauză nu este informata corect sau nu își da acordul, și totuși datele sunt folosite și stocate de Operator/Client, ori datele sunt folosite în orice alte scopuri decât cele la care Clientul a consimțit.

 

6.5 RevizieGaz își rezervă dreptul de a implementa sisteme automate de analiză și monitorizare (“Analytics”) a activității Operatorilor, prin date generate la diferite interacțiuni cu aplicația web. Aceste date pot sa fie: data și ora, locația de utilizare și timpul petrecut în aplicația web. Aceste date nu vor fi comunicate altor persoane sau entități terțe și au scop informativ, fiind folosite în procesul de monitorizare și optimizare al aplicației web. RevizieGaz nu își asumă răspunderea sau obligația să transmită aceste rapoarte Clientului/Operatorului, decât dacă este stipulat altfel printr-un contract scris.

 

6.6 Clientul Operatorului beneficiază, potrivit legislației în vigoare, de mai multe drepturi:


- Dreptul de acces (art. 15 din Regulament (UE) 2016/679), înseamnă că aveți dreptul de a obţine din partea noastră o confirmare că se prelucrează sau nu date cu caracter personal care vă privesc şi, în caz afirmativ, aveți acces la datele respective și la informații despre scopurile prelucrării, categoriile de date vizate, destinatarii sau categoriile de destinatari cărora datele cu caracter personal le-au fost sau urmează să le fie divulgate, în special destinatari din ţări terţe sau organizaţii internaţionale, perioada de stocare.


- Dreptul la rectificarea datelor (art. 16 din Regulament (UE) 2016/679) se referă la corectarea sau completarea fără întârzieri nejustificate, a datelor cu caracter personal inexacte sau incomplete. Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.


- Dreptul la ștergerea datelor („dreptul de a fi uitat" - art. 17 din Regulament (UE) 2016/679) înseamnă că aveți dreptul de a solicita să vă ștergem datele cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, în cazul în care devine incident unul dintre următoarele motive:              

Operatorul nu poate să șteargă aceste date direct din aplicația web. Noi avem dreptul de a cere o taxă de procesare pentru efectuarea acestei operații;

datele nu mai sunt necesare pentru îndeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate;

vă retrageți consimțământul și nu există niciun alt temei juridic pentru prelucrare;

va opuneți prelucrării și nu există motive legitime care să prevaleze;

datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal;

datele cu caracter personal trebuie șterse pentru respectarea unei obligații legale; Acesta nu este un drept absolut. Vom putea respinge solicitarea dvs. de ștergere a datelor dacă: (i) suntem ținuți să ne conformăm unor obligații legale de a păstra datele; sau (ii) dacă datele ne sunt necesare pentru constatarea, exercitarea sau apărarea drepturilor noastre în justiție.

Rectificarea va fi comunicată fiecărui destinatar la care au fost transmise datele, cu excepția cazului în care acest lucru se dovedește imposibil sau presupune eforturi disproporționate.


- Dreptul la restricționarea prelucrării (art. 18 din Regulament (UE) 2016/679) înseamnă că aveți dreptul de a obține restricționarea prelucrării în cazul în care se aplică unul din următoarele cazuri:

contestați exactitatea datelor, pentru o perioadă care ne va permite să verificăm exactitatea datelor;

prelucrarea este ilegală, iar dvs. vă opuneți ştergerii datelor cu caracter personal, solicitând în schimb restricţionarea utilizării lor;

nu mai avem nevoie de datele cu caracter personal în scopul prelucrării, dar acestea sunt solicitate de dvs. pentru constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă;

dvs. ridicați unele obiecții cu privire la prelucrarea datelor bazată pe interesele noastre legitime, în temeiul verificării dacă motivele legitime ale operatorului le depășesc pe cele ale dvs.


- Dreptul la portabilitatea datelor (art. 20 din Regulament (UE) 2016/679) se referă la (i) dreptul de a primi datele personale într-un format structurat, utilizat în mod curent și care poate fi citit automat și la (ii) dreptul ca aceste date să fie transmise direct altui operator, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic.


- Dreptul la opoziție  (art. 21 din Regulament (UE) 2016/679) vizează dreptul de a va opune prelucrării datelor personale care o privesc, inclusiv creării de profiluri pe baza respectivelor dispoziţii. Societatea noastră nu mai prelucrează datele cu caracter personal, cu excepţia cazului în care există motive legitime şi imperioase care justifică prelucrarea şi care prevalează asupra intereselor, drepturilor şi libertăţilor persoanei vizate sau dacă scopul este constatarea, exercitarea sau apărarea unui drept în instanţă.


- Dreptul de a adresa plângeri autorității competente de supraveghere a protecției datelor.  De regulă, puteți contacta Autorităţii Naţionale de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal („A.N.S.P.D.C.P.”) din zona dvs. de reședință sau a locului de muncă/sediului companiei. În România, datele de contact ale autorității de supraveghere pentru protecția datelor sunt următoarele:

Autoritatea Națională de Supraveghere a Prelucrării Datelor cu Caracter Personal

B-dul G-ral. Gheorghe Magheru nr. 28-30, Sector 1, cod poștal 010336, București, Romania

Telefon: +40.318.059.211 sau +40.318.059.212;

E-mail: anspdcp@dataprotection.ro

Fără a vă afecta dreptul dvs. de a contacta în orice moment autoritatea de supraveghere, vă rugăm să ne contactați în prealabil și vă promitem că vom depune toate eforturile necesare pentru a rezolva orice problemă pe cale amiabilă.  

 

Pentru a vă exercita drepturile de mai sus, ne puteți trimite solicitarea scrisă prin email la adresa  reviziegaz@gmail.com

 

6.7. RevizieGaz stochează aceste date (referitoare la Client/Operator, dar și la Clienții Operatorului în cauză) cel puțin cat timp Contractul de Colaborare cu Clientul nu este întrerupt, dar nu mai mult de 5 ani după întreruperea lui. În unele cazuri în care legea ne permite sau ne impune putem păstra datele pe o perioada mai indelungata, urmând să aducem la cunoștința Clientului, respectiv a Operatorului acest aspect.

 

6.8. În cazul în care prelucrăm datele Clientului/Operatorului cu caracter personal în temeiul consimțământului acordat, aceste date cu caracter personal vor fi prelucrate numai pentru perioada prevăzută prin consimțământul acestora, cu excepția cazului în care este retras sau limitat consimțământul înainte de expirarea acestei perioade. În astfel de cazuri, vom înceta prelucrarea datelor cu caracter personal respective în scopurile relevante, sub rezerva existenței unei obligații legale de a prelucra aceste date cu caracter personal și/sau a nevoii noastre de a prelucra aceste date cu caracter personal în scopul exercitării drepturilor noastre legitime (inclusiv a drepturilor legitime ale altor persoane).

 

 1. Limitarea răspunderii.

 

7.1 Dumneavoastra sunteti reponsabil sa verificati daca datele stocate de aplicația web sunt în conformitate cu legile în vigoare sau cu nevoile dumneavoastra. De asemenea, vă revine întreaga responsabilitate pentru verificarea corectitudinii sumelor calculate, a TVA-ul aplicat sau a oricăror alte taxe/reduceri/facilități pe documentele fiscale/nefiscale generate de aplicația web.

 

7.2 Operatorul sau Clientul sunt singurii responsabili sa verifice corectitudinea datelor, a aranjarii in pagina și a formatarii documentelor generate. Noi nu ne asumăm nicio răspundere față de o persoana fizica/juridica sau institutie terta careia i-a fost inmanat sau transferat un document generat de aplicația web.

 

7.3 RevizieGaz nu garantează ca aplicația online nu va fi întreruptă sau va rula fără erori. În cazul de funcționare defectuoasă, Clientul sau Operatorul este rugat sa ne comunice în scris printr-un email sau prin alte mijloace puse la dispoziție, acest lucru. În plus, datorită faptului ca aplicația este bazată pe accesul la internet, iar rețelele de calculatoare și Internetul pot sa fie imprevizibile, noi nu ne asumăm în niciun fel responsabilitatea în cazul în care Operatorului/Clientului îi este restricționat sau ingreunat accesul la aplicație.

 

7.4 Este resposabilitatea dumneavoastra sa stabiliti daca functionalitatile oferite de noi sunt în acord cu nevoile si modul de lucru al dumneavoastra. Nu ne asumăm răspunderea dacă functionalitatile implementate nu reflectă în mod direct sau real modul de lucru care este impus de legislația sau de instituțiile sub care se supune Operatorul sau Clientul.

 

7.5 Orice link extern, accesibil de pe aplicația web, are ca scop accesul la un set de informații sau functionalitati, RevizieGaz nu își asumă răspunderea pentru conținutul acestor site-uri.

 

7.6 ÎNȚELEGEȚI ȘI SUNTEȚI DE ACORD CĂ UTILIZAREA DE CĂTRE DUMNEAVOASTRĂ A APLICAȚIEI WEB SE FACE PE PROPRIUL DUMNEAVOASTRA RISC SI CA APLICAȚIA WEB ȘI SERVICIILE/PRODUSELE SUNT OFERITE  “AȘA CUM EXISTĂ” ȘI “AȘA CUM SUNT DISPONIBILE”. MAI MULT, SUNTEȚI DE ACORD CA NU SUNTEM RESPONSABILI PENTRU DISPONIBILITATEA ȘI FUNCȚIONAREA ORICĂREI PĂRȚI TERȚE FOLOSITE PENTRU BUNA FUNCȚIONARE A APLICAȚIEI WEB.

 

7.7 Limitarea răspunderii se aplica în limita permisă de legislația națională.

 

 1. Forta majora.

 

8.1 Niciuna din părțile Contractului de Colaborare nu răspunde de neexecutarea la termen dacă acest lucru s-a datorat unei cauze de Forta Majora. În contextul acestui articol, forța majoră înseamnă orice eveniment imprevizibil și independent de voința părților și care împiedica părțile contractuale să-și îndeplinească o parte sau toate obligațiile. Asemenea evenimente pot fi, dar nu limitat la conflicte armate, mișcări sociale, inundații, epidemii sau alte calamitatii naturale. Nu se considera caz de forta majora conflictele de munca sau unul din motivele menționate mai sus (sau altele), care nu creeaza imposibilitate absolută și invincibilă de executare a obligațiilor.

 

8.2 Partea care invoca Forța Majoră este obligată sa notifice în scris cealalta parte in termen de maxim 20 de zile calendaristice de la data producerii evenimentului. De asemenea, partea care a invocat Forța Majoră este obligată să notifice și încetarea cazului de Forta Majora, în aceeași modalitate și în același termen. În cazul în care nu se face notificarea sau aceasta se realizează într-o manieră neconformă, partea care invoca fenomenul de forta majora va răspunde pentru toate prejudiciile ivite.

 

8.3 Dacă în termen de 15 zile de la producere evenimentul de Forță Majoră nu încetează, fiecare parte din Contractul de Colaborare are dreptul sa notifice celeilalte părți încetarea Contractului de Colaborare, fără ca una din parti să poată pretinde daune.

 

 1. Dispoziții finale.

 

9.1 Nulitatea oricărei clauze Termenilor si Conditiilor nu va afecta valabilitatea celorlalte clauze din articol. Aceasta se va înlocui cu o clauza care se apropie cel mai mult de cea intentionata, în măsura acceptabilă legal.

 

9.2 Acest document  de Termeni si Conditii este disponibil gratuit pe aplicația web, de unde poate sa fie vizualizat și tipărit.

 

9.3 RevizieGaz își ia dreptul de a modifica orice clauză din Termeni si Conditii, avand în considerare modificările legale sau a industriei în care operează. Veți fi anuntati cu cel puțin 14 zile calendaristice în avans de orice modificare, pe adresa de email pusa la dispozitie de Client/Operator. Nouă versiune de T&C nu v-a deveni activa decat după perioada de 14 zile ulterioară transmiterii instiintării. Aveți dreptul de a nu accepta nouă versiune de T&C, printr-o notificare scrisă expediată către noi în termen de maxim 10 zile calendaristice de la primirea notificării. Astfel, noile clauze din T&C nu vi se vor aplica, pana la încheierea perioadei facturate. Apoi accesul la serviciu nu se va prelungi automat, Clientul având dreptul de a denunța unilateral Contractul de Colaborare cu noi, dacă părțile nu se vor pune de acord asupra unor clauze T&C. În cazul în care noua versiune de T&C a fost anunțată corespunzător și nu ați refuzat modificările conform prezentului articol, nouă versiune de T&C va intra în vigoare, aplicându-se inclusiv contractului dvs.

 

9.5 Ultima versiune de T&C este disponibilă si accesibila pe aplicația web. Rugăm insistent Clienții/Operatorii sa verifice regulat documentul, să il citească și sa il inteleaga.

 

9.5 Clientul are dreptul de a soluționa litigiile posibile în afara instanțelor judecatoresti. Obiectul soluționării în sfera digitală poate sa fie găsit aici: https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/index.cfm?event=main.adr.show2&lng=RO

 

9.6. În cazul în care soluționarea amiabilă nu atinge niciun rezultat, părțile se vor adresa instanței judecată de la sediul nostru.